Odborná vyjádření

Odborná vyjádření o cenách majetku jsou myšlena všechna vyjádření znalce, kde jejich provedení odhadu není podmíněno právním úkonem, tedy státním nebo jiným orgánem není vyžadován znalecký posudek dle může vypracuje znalec o znalcích.

Pro koho?

 • občany
 • společnosti, instituce a firmy
 • organizace, sdružení, družstva a podobně
 • orgány samosprávy
 • podnikající fyzické i právnické osoby

Účely využití odborného vyjádření:

 • koupě a prodej
 • posouzení výše škody
 • ocenění pro inventarizaci
 • ocenění při vyřazení z evidence

Specifikace oceňovaného majetku:

 • věci movité
 • přívěsy, speciální dopravní prostředky
 • stroje a technologická zařízení
 • zemědělská a manipulační technika
 • technologické celky
 • výrobní linky
 • speciální tvářecí a obráběcí technologie
 • vybavení dílen a provozoven

Cena znaleckého úkonu je stanovována individuálně, zpravidla v závislosti na rozsahu a náročnosti práce znalce.

Jaroslav Vokatý