Úvod

Znalecká činnost je vykonávána na základě jmenování Ministrem Spravedlnosti v zastoupení předsedou Městského soudu v Praze.

Obor

Základní obor - ekonomie
Odvětví - ceny a odhady
Specializace - oceňování věcích movitých
+ technologické celky, linky
+ stroje a zařízení
+ zemědělská a manipulační technika

Odborná kvalifikace

Postgraduální studium

  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Institut oceňování majetku
  • specializační studium znalectví v oboru ekonomiky – ceny a odhady

Kontaktujte mne

Jaroslav Vokatý