Výběrová řízení

Příprava výběrového řízení

Odborná pomoc při přípravě výběrového řízení na nákup maziv.

 • provedení auditu maziv – dokonalé seznámení s provozy a jejich potřebami
 • popsání situace a sjednocení druhů maziv dle specifikací a daných potřeb jednotlivých strojů - vyloučení duplicity maziv od různých výrobců, zjednodušení seznamu požadovaných maziv při zachování kvality mazání
 • podklady pro zadání výběrového řízení a doporučení požadavků na dodávaná maziva, potřeb testování a podobně
 • pomoc při vyhodnocení výběrového řízení z pohledu kvality nabízených produktů, náhrad a cen

Pro koho?

 • firmy, společnosti, instituce
 • podnikající fyzické i právnické osoby

Příprava výběrového řízení pro TFM

Odborná pomoc při zavádění TFM (Total Fluid Management) a přípravě výběrového řízení na dodavatele servisu a maziv.

 • provedení auditu maziv a mazacích aplikací z pohledu místních podmínek zákazníka, dokonalé seznámení s provozy a jejich potřebami z pohledu poptávané služby TFM
 • konzultace této služby z pohledu výhodnosti či nevýhodnosti pro zadavatele a přínosu pro zadavatele
 • popsání situace a vybrání všech úkonů, které by byly vhodné pro předání do TFM z pohledu zadavatele (skladové hospodářství olejů a maziv, evidence odpadů v této oblasti a podobně)
 • podklady pro zadání výběrového řízení a doporučení požadavků na dodávaná maziva, potřeb jejich testování a podobně budou-li součástí služby TFM
 • vytvoření podkladů a zmapování náročnosti TFM z pohledu časů jednotlivých operací a úkonů svěřených poskytovateli zadavatelem
 • specifikace potřebných maziv pro dané úkony a posouzení vhodnosti použití z pohledu výkonnosti, ztrátovosti a cen nebudou-li tyto produkty součástí dodávek TFM
 • pomoc při vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele TFM z pohledu kvality nabízených produktů, služeb, inovací a generování úspor pro zadavatele a podobně
 • konzultace v oblasti stanovování dílčích cílů především přínosu úspor, snížení počtu vlastních pracovníků a s tím spojených úspor v daném časovém horizontu s ohledem na dobu trvání této služby

Pro koho?

 • firmy, společnosti, instituce
 • podnikající fyzické i právnické osoby
Jaroslav Vokatý