Audity

Audit mazacích postupů a používaných maziv

Provedení auditu maziv – dokonalé seznámení s provozy a jejich potřebami.

  • sestavení přehledů nakupovaných maziv
  • posouzení z pohledu potřebnosti těchto maziv na dané aplikace
  • sjednocení druhů maziv na stejné aplikace od různých dodavatelů z pohledu kvality a ceny
  • navržení optimalizace maziv pro jednotlivé aplikace s přihlédnutím k nejmodernějším trendům mazání, produktům na trhu a jejich ceně
  • posouzení vhodného dávkování, nanášení těchto maziv a podobně
  • vytvoření výsledného dokumentu o stavu maziv, mazacích postupů a jejich řešení

Pro koho?

  • firmy, společnosti, instituce
  • podnikající fyzické i právnické osoby
Jaroslav Vokatý